-Pl??i privind bun?starea animalelor-

Le-chapon-de-Morozzo1

Agen?ia de Pl??i ?i Interven?ie pentru Agricultur? (APIA) informeaz? c? elibereaz? adeverin?e pentru beneficiarii M?surii 14T (fosta m?sura 215) Pl??i privind bun?starea animalelorCampania 2017, care inten?ioneaz? s? acceseze credite n vederea finan??rii activit??ilor curente, de la institu?iile bancare ?i nebancare, ce au ncheiat conven?ii cu APIA pentru anul de cerere 2017.

Astfel, potrivit conven?iilor, la solicitarea scris? a fermierului, APIA elibereaz? o adeverin?? prin care confirm? c? acesta a depus cerere de plat? n perioada 03. – 31.01.2017 aferent? anului de angajament 01.01. – 31.12.2017, pentru M?sura 14T Pl??i n favoarea bun?st?rii animalelor – pachetul a) porcine sau – pachetul b) p?s?ri. De asemenea, prin adeverin?? se confirm? valoarea de 70% pentru pachetul a) porcine ?i valoarea de 50% pentru pachetul b) p?s?ri, din valoarea sumei solicitate n cererea de plat? aferent? anului de angajament 01.01. – 31.12.2017.

Valoarea creditului va fi de pn? la 90% din suma nscris? n adeverin?a cuvenit? beneficiarului pentru Pl??ile privind bun?starea animalelor, Campania 2017. Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA (FGCR) ?i Fondul Na?ional de Garantare a Creditului pentru ntreprinderi Mici ?i Mijlocii IFN SA (FNGCIMM) garanteaz? maxim 80% din valoarea fiec?rui credit acordat de b?nci fermierilor. De asemenea, reamintim fermierilor c? potrivit Ordinului Ministrului Agriculturii ?i Dezvolt?rii Rurale nr. 50/2017 de modificare a Ordinului Ministrului Agriculturii ?i Dezvolt?rii Rurale nr.703/2013 pentru aprobarea condi?iilor n care se vor ncheia conven?iile dintre institu?iile financiar-bancare ?i nebancare ?i APIA, n vederea finan??rii de c?tre acestea a activit??ilor curente ale beneficiarilor pl??ilor derulate de institu?ia noastr? n baza adeverin?elor eliberate, dobnda aferent? acord?rii creditelor va fi de RON-ROBOR 6M+maxim 2%.

n ce prive?te comisioanele practicate de institu?iile finan?atoare, APIA atrage aten?ia fermierilor care doresc s? acceseze credite pentru finan?area capitalului de lucru n vederea desf??ur?rii activit??ilor curente, s? analizeze cu aten?ie sporit? solu?iile de finan?are propuse de institu?iile financiar-bancare ?i nebancare n ceea ce prive?te costul acestora, astfel nct s? aleag? modalit??ile de finan?are care r?spund cel mai bine necesit??ilor proprii. Toate conven?iile ncheiate ntre APIA, institu?iile bancare ?i nebancare ?i FGCR/ FNGCIMM vor fi postate pe site-ul institu?iei, la adresa: www.apia.org.ro, n sec?iunea Conven?ii, Acorduri, Protocoale.

Sursa: APIA

– Membrii ClubuluiAgrisol-