-Sectorul c?rnii de pas?re-

agrisol-65

Sectorul c?rnii de pas?re este singurul segment din industria european? a c?rnii n care att produc?ia ct ?i consumul sunt de a?teptat s? cunoasc? o expansiune pe parcursul perioadei 2015-2025 (cu +3,8% ?i respectiv 3,4%).

Sus?inute de cererea mondial? n continu? cre?tere, exporturile UE se vor dezvolt? c? urmare a valorific?rii diferitelor p?r?i componente ale p?s?rilor.

n prezent, carnea de pas?re se bucur? de mai multe avantaje comparativ cu alte tipuri de carne, cum ar fi, de exemplu, accesibilitatea, confortul, lips? unor interdic?ii religioase care s? limiteze consumul, imaginea de produs s?n?tos, emisii limitate de GES, costuri de produc?ie mai mici, timp scurt de atingere a maturit??ii de c?tre p?s?ri ?i investi?ii necesare mai mici n procesul de produc?ie.

Produc?ia de carne de pas?re este de a?teptat s? continue s? creasc? n mod constant ntre 2015 ?i 2025, dar rat? de cre?tere a profitului este foarte probabil s? ncetineasc? la un nivel de 0,4% pe an, fa?? de o medie de 1,9% nregistrat? n ultimii 10 de ani. Cea mai mare cre?tere a produc?iei (1,1% pe an) se va nregistra n UE-N13 urmare, n mare m?sur?, a importantelor c?tiguri de productivitate din Ungaria, Polonia ?i Romnia. n contextul pre?urilor relativ sc?zute la furaje pentru ntregul interval de prognoz?, cererea intern? puternic? mpreun? cu cea mondial? vor contribui la m?rirea produc?iei totale a UE la 14,1 milioane de tone de carne de pas?re n 2025.

Exporturile UE sunt influen?ate de cererea de pe pia?? mondial?

Cererea mondial? de import pentru carnea de pas?re este de a?teptat s? r?mn? foarte puternic?, dar cre?terea se va face ntr-un ritm mai lent (cu 3,2% pe an n urm?torul deceniu, n compara?ie cu 5,0%, n ultimii 10 ani), pentru a ajunge la 17 milioane t n 2025. Cererea suplimentar? de importuri vine din Orientul Mijlociu, Africa Sub-Saharian? ?i Asia.

Cu toate c? se presupune c? embargoul rusesc se va mai prelungi nc? un an, urm?rirea scopului politicii ruse?ti de a elimin? importurile de produse alimentare va duce la exporturi mai mici din UE c?tre aceast? pia??, chiar ?i dup? eliminarea restric?iilor. O concuren?? aprig? este de a?teptat s? se manifeste n unele pie?e (cum ar fi de exemplu, pia?? carcaselor ntregi de pui), n principal de la Brazilia, care este capabil? s? exporte la pre?uri mici c? urmare a devaloriz?rii realului brazilian n raport cu principalele valute ale lumii. Pe de alt? parte, ncetinirea cre?terii economice n Brazilia a mutat o parte a cererii locale de carne c?tre carnea de pui, care este mai accesibil?, ceea ce ar putea conduce la o concuren?? mai pu?in puternic? din partea acestei ??ri, n prima jum?tate a perioadei de prognoz?. Dup? eliminarea epidemiei de grip? aviar?, SUA are din nou acces la pia?? din Africa de Sud, unde ?i va putea rec?tig? cot? de pia?? pe care o pierduse n favoarea UE.

Avnd n vedere cele de mai sus, exporturile UE vor continu? s? creasc? moderat, cu un ritm mediu de 1,4% pe an, pn? n 2025, cnd vor ajunge la 1,6 milioane de tone, n ciud? elimin?rii restituirilor la export. O caracteristic? specific? a comer?ului interna?ional cu carne de pas?re al UE este aceea c? statele membre export? carcase ntregi ?i buc??i de carcase de calitate inferioar? (precum picioarele ?i aripile), la pre?uri mici ?i import? p?r?i cu valoare ad?ugat? mai mare (cum ar fi pieptul de pui ?i produse semi-/preparate).

– Membrii ClubuluiAgrisol-