-Noile verificari privind cheltuielile agricole din UE necesita ameliorari-

2000px-Flag_of_Europe.svg

Dupa cum se arata intr-un nou raport publicat de Curtea de Conturi Europeana, noul rol al organismelor de audit nationale de a verifica legalitatea si regularitatea cheltuielilor efectuate in cadrul politicii agricole comune (PAC) prin agentiile de plati reprezinta un pas inainte, insa cadrul actual creat de Comisia Europeana in acest sens prezinta deficiente semnificative de conceptie.
Curtea a examinat cadrul instituit pentru a permite organismelor de certificare nationale sa formuleze opinii in conformitate cu reglementarile UE aplicabile si cu standardele de audit acceptate la nivel international. Curtea formuleaza o serie de recomandari de imbunatatire a situatiei, care sa fie incluse in noile orientari ale Comisiei preconizate sa devina aplicabile incepand cu 2018.

Politica agricola comuna (PAC) dispune de un buget de 363 de miliarde de euro pentru perioada de programare 2014-2020, ceea ce inseamna in jur de 38% din suma totala disponibila pentru cadrul financiar multianual 2014-2020. Cheltuielile din cadrul PAC fac obiectul gestiunii partajate intre Comisie si statele membre. Chiar daca deleaga sarcini de executie bugetara agentiilor de plati desemnate de statele membre, Comisia este cea careia ii revine responsabilitatea ultima in ceea ce priveste executia bugetului si are obligatia de a se asigura ca interesele financiare ale UE sunt protejate la acelasi standard la care acestea ar fi fost protejate daca sarcinile respective ar fi fost indeplinite de catre ea insasi.

Organismelor de certificare desemnate de statele membre le-a fost incredintat rolul de auditori independenti ai agentiilor de plati din cadrul PAC din tarile respective inca din1996. Din 2015, organismele de certificare trebuie sa formuleze, in plus, o opinie privind legalitatea si regularitatea cheltuielilor a caror rambursare a fost solicitata Comisiei.

Domnul Joao Figueiredo, membrul Curtii de Conturi Europene responsabil de raport, recunoaste ca noul rol al organismelor de certificare reprezinta un pas inainte intrucat are potentialul de a ajuta statele membre sa isi consolideze sistemele de control si sa isi diminueze costurile legate de audit, permitand totodata Comisiei sa obtina o asigurare suplimentara independenta cu privire la legalitatea si regularitatea cheltuielilor.

Insa, potrivit concluziei Curtii, „cadrul conceput in acest sens de Comisie pentru primul an de implementare a noului tip de activitati desfasurate de organismele de certificare este afectat de deficiente semnificative. Prin urmare, in domenii importante, opiniile emise de organismele de certificare nu sunt pe deplin conforme cu standardele si normele aplicabile.”

Curtea a remarcat ca modelul de asigurare utilizat de Comisie continua sa se sprijine pe statisticile de control ale statelor membre. In 2015, opiniile emise de organismele de certificare nu constituiau decat unul dintre factorii care erau luati in considerare. Curtea considera ca, atunci cand este efectuata in mod fiabil, activitatea organismelor de certificare ar trebui sa devina elementul principal al modelului de asigurare al Comisiei.

Sursa: Gazeta de agricultura

– Membrii Clubului Agrisol –